Algemene voorwaarden

 1. Geldigheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden (AV) van SKAMA Sp. z o.o. ("Verkoper") gelden voor alle overeenkomsten met de Verkoper betreffende de goederen uit zijn online shop. Tenzij anders afgesproken, worden voorwaarden van de klant niet geaccepteerd.

1.2 Een 'Consument' onder deze AV is iemand die handelt buiten commerciële of zelfstandige doeleinden.

1.3 Een 'Ondernemer' onder deze AV is een individu, rechtspersoon of maatschap die handelt binnen zijn commerciële of professionele activiteit.

 

 1. Sluiting van het contract

2.1 Productbeschrijvingen in de Verkoper's online shop zijn geen bindende aanbiedingen. Ze stellen de Klant in staat een bindend aanbod te doen.

2.2 De Klant kan een aanbod doen via de online bestelformulier van de Verkoper. Door het afronden van het elektronische bestelproces doet de klant een bindend aanbod. Aanbiedingen kunnen ook via e-mail.

 2.3 De Verkoper heeft 5 dagen om het aanbod te accepteren, hetzij door een orderbevestiging te sturen, de goederen te leveren of om betaling te vragen. Als het aanbod niet binnen 5 dagen wordt geaccepteerd, wordt het als afgewezen beschouwd.

2.4 Bij selectie van PayPal als betaalmethode, zijn de PayPal voorwaarden van toepassing. De verkoper accepteert het aanbod zodra de klant het bestelproces afrondt via PayPal.

2.5 De Verkoper slaat de contracttekst op en verstuurt deze na het plaatsen van de bestelling aan de Klant. Als er een gebruikersaccount is, kunnen de bestelgegevens online worden geraadpleegd door de klant.

2.6 Voor definitieve bestelling kan de Klant invoerfouten herkennen en corrigeren. Vergroten via de browser helpt bij het detecteren van fouten.

2.7 Het contract is alleen beschikbaar in het Engelse .

2.8 Communicatie en bestelverwerking verlopen voornamelijk via e-mail. De Klant moet ervoor zorgen dat zijn e-mailadres correct is en dat e-mails van de verkoper en partners ontvangen kunnen worden.

 

 1. Herroepingsrecht

3.1 Consumenten hebben in principe een herroepingsrecht.

3.2 Details zijn beschikbaar in het herroepingsbeleid van de verkoper.

3.3 Dit recht geldt niet voor consumenten buiten de EU ten tijde van de overeenkomst, zowel wat betreft verblijf als leveringsadres.

  

 1. Prijzen en betalingsvoowaarden

4.1 Vermelde prijzen zijn totaalprijzen inclusief btw, tenzij anders aangegeven. Extra leverings- en verzendkosten staan apart vermeld.

4.2 Bij leveringen buiten de EU kunnen extra kosten optreden (bijv. overschrijvingskosten, douanerechten) die de klant draagt, zelfs als de betaling van buiten de EU komt.

4.3 Beschikbare betalingsopties staan in de online shop van de verkoper.

4.4 Bij vooruitbetaling per bankoverschrijving is directe betaling vereist, tenzij anders afgesproken.

4.5 Bij betaling via "PayPal" kan PayPal externe diensten gebruiken en in sommige gevallen betalingsvorderingen overdragen. Een kredietwaardigheidscontrole kan worden uitgevoerd, en bij een negatief resultaat kan een betaalmethode worden geweigerd. Bij goedkeuring betaalt de klant alleen aan PayPal of de aangewezen betalingsdienstaanbieder. De verkoper blijft aanspreekpunt voor algemene vragen.

4.6 Bij keuze voor "Shopify Payments" verloopt de betaling via Stripe Payments Europe Ltd. Beschikbare betaalmethoden en details staan op https://www.shopify.com/legal/terms-payments-nl.

 

 1. Leverings- en verzendingsvoorwaarden

5.1 Goederen worden geleverd binnen het aangegeven gebied naar het opgegeven adres van de Klant, tenzij anders overeengekomen. Bij betaling via PayPal geldt het adres geregistreerd bij PayPal.

5.2 Levering door een expediteur is "franco huis", dus tot aan de dichtstbijzijnde stoeprand, tenzij anders aangegeven of afgesproken.

5.3 Bij mislukte levering door klantfout draagt de klant de gemaakte kosten, behalve bij uitoefening van het herroepingsrecht.

5.4 Voor ondernemers gaat het risico van verlies over bij aflevering aan de vervoerder. Voor consumenten gaat dit risico over bij overhandiging, behalve wanneer de klant zelf een niet-door de verkoper genoemde vervoerder kiest.

5.5 Bij onjuiste of niet-levering kan de verkoper zich uit het contract terugtrekken, tenzij hij hiervoor verantwoordelijk is. De klant wordt geïnformeerd bij niet-beschikbaarheid van goederen en ontvangt een terugbetaling.

5.6 Zelf ophalen is niet mogelijk.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud Bij vooruitbetaling behoudt de verkoper het eigendom van de goederen totdat de volledige betaling is voldaan.

 

 1. Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)

7.1 Tenzij anders vermeld, gelden wettelijke regels voor gebreken.

7.2 Voor ondernemers geldt echter: keuze in nakoming achteraf door verkoper; één jaar verjaringstermijn voor nieuwe goederen; bij gebruikte goederen zijn claims voor gebreken uitgesloten.

7.3 Uitzonderingen zijn: schadeclaims, verborgen gebreken, gebreken veroorzaakt door goederen in een gebouw, of verplichte updates voor digitale producten.

7.4 Voor ondernemers gelden de wettelijke verjaringstermijnen voor regresrechten.

7.5 Handelaren moeten voldoen aan inspectie- en meldingsverplichtingen conform het Duitse Wetboek van Koophandel.

7.6 Consumenten moeten duidelijke transportschade melden aan de bezorger en de verkoper.

 

 1. Verwerking volgens klantspecificaties

8.1 Bij verwerking volgens klantspecificaties levert de klant alle benodigde content en rechten.

8.2 De klant garandeert het recht op deze content en vrijwaart de verkoper van claims van derden.

8.3 De verkoper kan de verwerking weigeren als de content wettelijk of moreel onaanvaardbaar is.

 

 1. Toepasselijk recht

9.1 De rechtsbetrekkingen zijn onderworpen aan het Poolse recht, met uitzonderingen voor consumenten buiten de EU.

 

 1. Plaats van jurisdictie Voor geschillen met ondernemers of klanten buiten Polen is de zetel van de verkoper de bevoegde rechtbank, maar de verkoper kan ook procederen in de vestigingsplaats van de klant.

 

 1. Alternatieve geschillenbeslechting

11.1 Onlinegeschillenbeslechting is beschikbaar op: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

11.2 De Verkoper neemt niet deel aan consumentenarbitrageprocedures.